Kapsam

New Government System and Workshop of Business World

The report contains the matters in hand and recommendations discussed in the “New Government System and Business World” Workshop organized by Public Policy Research Center (KAPSAM) on Tuesday, July 17, 2018 at Swissotel Ankara. As well as representatives of business world, AK Party Deputy Secretary General Mustafa Hamarat and Director of Check and Balance Network Dilek Ertükel participated as speakers in Workshop Program which was moderated by Mr. Samet Serttaş who is Chairman of the KAPSAM. Ms. Dilek Ertükel compared the American and Turkey’s government management system. Mr. Mustafa Hamarat also answered questions about the structure and function of the new system. Mr. Samet Serttaş made a presentation on “The Building Stones of the New Government System”.

Click to read the report


Kapsam

Yeni Hükümet Sistemi ve İş Dünyası Çalıştay Sonuç Raporu

Rapor, Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAPSAM) tarafından 17 Temmuz 2018 Salı günü Swissotel Ankara’da düzenlenen “Yeni Hükümet Sistemi ve İş Dünyası” Çalıştayında ele alınan husus ve önerileri içermektedir. Moderatörlüğünü KAPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş’ın yaptığı Çalıştay Programına iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat ve Denge Denetleme Ağı Direktörü Dilek Ertükel konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Dilek Ertükel, Amerika ve Türkiye’nin yönetim sistemi ve uygulaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Mustafa Hamarat ise yeni sistemin yapıtaşları ve işleyişiyle ile ilgili soruları yanıtlamıştır. KAPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş da ‘’Yeni Hükümet Sisteminin Yapıtaşları’’ konulu bir sunum yapmıştır.

Rapora erişmek için tıklayınız. 


Kapsam

“Bakanlık Organizasyon Şemaları” Raporu

Rapor kapsamında yeni sisteme göre oluşturulmuş Bakanlık teşkilat şemalarına ulaşabilirsiniz.

Rapora erişmek için tıklayınız. 


Kapsam

“Understanding Election Dynamics” Raporu

Rapor kapsamında, kamuoyu yoklamalarını, halihazırdaki seçimlere ilişkin dinamikleri ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği genel seçimlerinin muhtemel sonuçlarını daha iyi anlamaya yönelik analizler içermektedir.

Rapora erişmek için tıklayınız.


Kapsam

“Exchange Rate Fluctuations and Projections” Raporu

Bu ekonomik rapor, KAPSAM Ekonomi Biriminin son dönemde gerçekleşen kur dalgalanmalarına ilişkin değerlendirmelerini içermekte, son dönemde Türk Lirasında yaşanan değer kayıplarının nedenlerini analiz ederek üç farklı senaryo çerçevesinde kur tahminlerine yer vermektedir.

Rapora erişmek için tıklayınız.


Kapsam

“Avrupa Birliği Eko-Politik Görünüm” Raporu

Rapor kapsamında, Avrupa Birliği Ekonomi ve Politika gündemi ele alınarak, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’nın  mevcut ve orta vadeli ekonomik görünümü analiz edilmekte ve önümüzdeki döneme ilişkin tahminlere yer verilmektedir.

Rapora erişmek için tıklayınız.