Günümüzün sayısız iklim sorunları çözüm beklerken, bu sorunlardan bazıları akut hale gelmiştir. Kaynaklara yönelik artan talep daha hızlı tahribata ve çeşitlilik kaybına yol açmıştır. Öten yandan, 2025 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birini etkilemesi beklenen su kıtlığı, yaşanacak kaynak sıkıntılarının en başında gelmektedir.  Hızlı bir şekilde değişen iklim koşullarının etkisiyle ekonominin sürdürülebilirliği, ticaretin devam edebilme gücü, çevre dostu yatırımların büyüme yakalaması her zamankinden daha belirgin ve önemli bir hale gelmiştir. KAPSAM, AB politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir yeşil politikaların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

 

• Afet riskinin azaltılması

Ülkemizdeki afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi üzerine çalışmalar

• Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması üzerine politikaların takibi

• İklim Değişikliği Yönetimi

İklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları üzerine analizler

• Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

Emisyon azaltım hedefleri, sınırda karbon düzenlemesi ve uluslararası çalışmaların takibi ve analizi

• Sorumlu Kaynak Kullanımı

Şirketlerin tedarikçileri ile sürdürülebilir ilişkiler kurması ve bu ilişkinin geliştirilmesi

• Döngüsel Ekonomi

Al-üret-at sisteminden döngüsel ekonomiye geçişin desteklenmesi ve tanıtılması

• Sürdürülebilir Paketleme

 Ambalaj ve paketlemede sürdürülebilir çözümler ve ekonomiye katkıları