Sağlık Politikası

KAPSAM olarak, koruyucu sağlık önlemlerine ve etkin bir sağlık hizmet sunumuna önem atfetmekteyiz. KAPSAM, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik bir hasta sevk zinciri uygulama politikalarını desteklemektedir.


Kapsayıcı ekonomi

KAPSAM, dünya çapında azalan gelir eşitsizliklerine itici güç olarak ürünlerin, hizmetlerin ve açık pazar ekonomilerinde serbest dolaşmasına değer vermektedir.  Ancak yalnızlık politikaları ve engeller, uluslararası ticaret için tehdit oluşturmakta ve tarihi başarının kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır

çevre ve iklim değişikliği

Günümüzün sayısız iklim sorunları çözüm beklerken, bu sorunlardan bazıları akut hale gelmiştir. Kaynaklara yönelik artan talep daha hızlı tahribata ve çeşitlilik kaybına yol açmıştır. Öten yandan, 2025 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birini etkilemesi beklenen su kıtlığı, yaşanacak kaynak sıkıntılarının en başında gelmektedir. 

Uyumayan Kütüphane

Plastiksiz Kütüphane Projemiz 2022

Yıldırım Belediyesi ve Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAPSAM) tarafından ve Herbalife Nutrition sponsorluğunda yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı tarafından desteklenen Plastiksiz Kütüphane Projesi’nin açılışı 22 Aralık Perşembe günü Yıldırım Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Çevre ve İklim Değişikliği

Günümüzün sayısız iklim sorunları çözüm beklerken, bu sorunlardan bazıları akut hale gelmiştir. Kaynaklara yönelik artan talep daha hızlı tahribata ve çeşitlilik kaybına yol açmıştır.  Hızlı bir şekilde değişen iklim koşullarının etkisiyle ekonominin sürdürülebilirliği, ticaretin devam edebilme gücü, çevre dostu yatırımların büyüme yakalaması her zamankinden daha belirgin ve önemli bir hale gelmiştir. KAPSAM, AB politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir yeşil politikaların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Afet Riskinin Azaltılması

Ülkemizdeki afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi üzerine çalışmalar

Döngüsel Ekonomi

Al-üret-at sisteminden döngüsel ekonomiye geçişin desteklenmesi ve tanıtılması

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması üzerine politikaların takibi

Sürdürülebilir Paketleme

Ambalaj ve paketlemede sürdürülebilir çözümler ve ekonomiye katkıları

Haberler

Türkiye ve Globalden güncel haberler 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı “Türkiye’de Yeşil Taksonominin Yararlanıcılarının Belirlenmesi ve Raporlama İçin Kılavuzların Hazırlanması” projesi için mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliği ile yeşil taksonomi çalışmalarına yönelik yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kanada Hükümeti plastiğin üretimi, kullanımı ve yönetimi konularında sıfır plastik atık prensibine ulaşılması için hazırlanan “Etiketleme ve Geri Dönüşüm üzerine Yeni Kurallar” konulu tedbirleri görüşe açmıştı. Yeni düzenlemenin, ülkenin plastik kirliliğini önleyecek ve plastik yönetimini geliştirecek planlar için anahtar bir rol oynaması amaçlanıyor.

Sistem Personel Koleji (UNSSC) tarafından 28 Şubat 2023’te yayımlanan duyura göre, UNSSC ve BM Çevre Programı (UNEP), bireylere sürdürülebilir bir yaşam anlayışı, sürdürülebilirlik için dijital dönüşüm ve Minatama sözleşmesini uygulamaya yönelik öğrenme yolları ve modüller sunmayı amaçlayan bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

plastikazaltimhareketi.org

Kurucu Üyelerimiz

Dr. Samet Serttaş

KAPSAM YK Başkanı

Zeynep Dereli

Melek Yatırımcı, Girişimci

Süleyman Kara

Hukukçu

İsmail Sevinç

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Lideri KPMG Türkiye

İletişim

İletişim

Bize yazın veya sosyal medya hesaplarımızdan
bize ulaşın

 

 Adres: Koç Kuleleri 2D Blok No:34 Söğütözü, Çankaya, Ankara

 Telefon: +90 312 503 95 16

 Mail: [email protected]