Kanaate değil kanıta dayalı analiz

KAMU POLİTİKALARI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ - KAPSAM

EĞİTİM

KAPSAM olarak biz, kamusal ve özel eğitim harcama ve yatırımlarına ilişkin etki analizleriyle, kamusal karar alma süreçlerine katkı sunmaktayız.

Devamı…

GIDA VE TARIM

KAPSAM olarak, tarım sektöründe ortaya konulan harcama ve yatırımların etkinlik ve verimlilik kriterleri bağlamında önemli çalışmalar yürütmekteyiz.

Devamı…

SAĞLIK

KAPSAM olarak, sağlıktaki politika alternatiflerinin fayda-maliyet analizlerini yaparak, etkin sağlık politikalarının oluşuma katkı sağlamaktayız.

Devamı…

ENERJİ

KAPSAM olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, arz güvenliğini katkı sağlayacak politika alternatiflerini analizini yapmaktayız.

Devamı…

Raporlarımız